Jak napisać CV czyli Curriculum Vitae


CV wzór

Curriculum vitae (w skrócie CV), to dokument, którego tajniki przygotowania powinna poznać każda osoba poszukująca pracy. Przygotowania takiego dokumentu wymaga bowiem większość pracodawców. Aplikując na określone stanowisko, w szczególności jeśli jest to stanowisko specjalistyczne, trzeba wiedzieć z jakich elementów powinno się takie CV składać, co jego poszczególne elementy powinny zawierać oraz podawania jakich informacji warto jest unikać. Dzięki takiej wiedzy można stworzyć dokument, który pozwoli na zauważenie nas przez przyszłego pracodawcę i otworzy ścieżkę dalszego rozwoju zawodowego. Przykładowe CV, którymi można się kierować w tej kwestii są powszechnie dostępne w Internecie.

Estetyka w CV – wzór CV

Jak napisać CV by przyciągało ono uwagę? Należy przede wszystkim zadbać w nim o odpowiednią estetykę oraz właściwy układ i ilość przekazywanych informacji. Jeśli chodzi o CV wzór powinny stanowić dokumenty podzielone na nagłówki, pisane równą czcionką oraz wyjustowane. Niedopuszczalne w CV są błędy ortograficzne. Należy unikać nowoczesnych, artystycznych wersji CV w  formie graficznej, jeśli aplikuje się na inne stanowisko niż informatyk, grafik lub pracownik agencji reklamowej. Takie CV mogą powodować bowiem trudności w analizie CV i umieszczeniu go w bazie danych. Jeśli chodzi o objętość CV, nie powinno się przekraczać 1-2 stron A4. CV powinno być tak skompensowane by zawierało najważniejsze informacje o kandydacie. O pozostałe, rekruter z firmy rekrutacyjnej lub potencjalny pracodawca dopytają się w toku wywiadu telefonicznego lub bezpośredniej rozmowy podczas spotkania.

Kolejność informacji w CV – jak napisać CV?

W CV bardzo istotna jest kolejność podawanych informacji. Na samej górze trzeba umieścić nazwę dokumentu „CURRICULUM VITAE”, najlepiej pisaną dużymi literami i pogrubioną czcionką. Następnie umieszcza się kolejno: podstawowe dane personalne i swoje zdjęcie, historię wykształcenia, historię zatrudnienia wraz z zakresem obowiązków, informacje o odbytych kursach i szkoleniach, informacje o posiadanych umiejętnościach dodatkowych, rubrykę dotyczącą posiadanych zainteresowań oraz informację o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych umieszczoną na samym dole dokumentu.

Dane personalne w CV – przykładowe CV

Pierwsza część CV tuż pod oznaczeniem dokumentu powinna obejmować podstawowe dane personalne kandydata do pracy. Katalog danych, które należy umieścić w tym miejscu jest zamknięty i nie powinno się tam umieszczać informacji, które są niepotrzebne. Po pierwsze w akapicie dotyczącym danych personalnych należy podać nasze imię i nazwisko, przy czym w przypadku kobiet wystarczy nazwisko obecnie używane. Nazwisko panieńskie niepotrzebnie zwiększa dokument pod względem objętościowym. Kolejną informacją, którą powinna zawierać ta część CV, to dane na temat aktualnego miejsca zamieszkania (ulica, kod pocztowy i miejscowość). Dzięki takiej informacji przyszły pracodawca jest w stanie uzyskać informację na temat odległości kandydata od miejsca, w którym będzie świadczył on pracę. Pod informacją o adresie umieszcza się kolejno telefon kontaktowy (najlepiej komórkowy) oraz adres e-mail. W kwestii adresu e-mail warto jest zadbać o to by był on w pełni profesjonalny. Najlepiej jest stworzyć skrzynkę pocztową, w której będzie nasze imię i nazwisko. Jeśli chodzi o CV przykład powinien stanowić następujący adres: Jan_Kowalski@poczta.pl. Używanie skrzynki pocztowej o dziwnej nazwie, np. serduszko64@poczta.pl lub buziaczek77xxx@poczta.pl może skutecznie odstraszyć przyszłego pracodawcę, ponieważ będzie ona sprawiała wrażenie braku profesjonalnego podejścia do pracy.

Te informacje są obowiązkowe i przyszłego pracodawcę nie powinny interesować inne dane personalne. W toku rekrutacji mogą paść pytania na temat daty i miejsca urodzenia, natomiast rekruter nie może wymagać przekazywania przez kandydata informacji o stanie cywilnym. Taka informacja jest osobista i podejmowanie na jej podstawie decyzji o zatrudnieniu kandydata lub nie, jest sprzeczne z przepisami kodeksu pracy w zakresie dyskryminacji w zatrudnieniu. Podając informację o dacie i miejscu urodzenia oraz na temat stanu cywilnego rekruterowi, sami narażamy się na konsekwencje, gdyż taka osoba może na tej podstawie wysnuć zbyt daleko idące wnioski na nasz temat, dlatego warto jest tego unikać i umieścić w CV tylko najważniejsze informacje.

Zdjęcie do CV – CV szablon

Przeglądając wzory CV można zauważyć, że kandydaci do pracy bardzo często umieszczają w nich swoje zdjęcie. Chociaż zdjęcie w CV nie jest obowiązkowe, dobrze żeby się ono w takim dokumencie znalazło. Pozwoli to na zbudowanie profesjonalnego wizerunku oraz na podkreślenie określonych cech charakteru.

Jeśli zdecydujemy się umieścić w CV swoje zdjęcie, musi być ono oczywiście odpowiednio dobrane. Nie może to być zdjęcie przypadkowe, np. wykonane w trakcie wyjazdu wakacyjnego lub spotkania z rodziną czy ze znajomymi. Powinno to być zdjęcie, przedstawiające twarz oraz górną część tułowia, na jednolitym tle, na którym to zdjęciu jesteśmy w odpowiedni sposób ubrani (oficjalnie, tzn. widać na nim w przypadku panów np. koszulę, marynarkę i krawat, a jeśli chodzi o panie – np. żakiet i jasną bluzkę). Zdjęcie do CV powinno być stonowane. Najlepiej żeby był to delikatny uśmiech. Nie powinno się na takim zdjęciu okazywać nadmiaru emocji, tzn. przesadnego uśmiechu lub smutku, ponieważ może źle to wpłynąć na odbiór naszej osoby przez potencjalnego pracodawcę. Takie zdjęcie musi być oczywiście aktualne. Gdy podczas rozmowy kwalifikacyjnej okaże się, że kandydat wygląda zupełnie inaczej, ponieważ zdjęcie wykonywane było 10-15 lat temu, potencjalny pracodawca może na tej podstawie wysnuć wnioski w kwestii uczciwości i prawdomówności takiej osoby w pracy. Najlepszą lokalizacją dla zdjęcia w CV jest prawy górny róg tego dokumentu. Praktycznie każdy wzór CV posiada zdjęcie w tym miejscu. Jeśli chodzi o rozmiary zdjęcia w curriculum vitae, powinno ono być oczywiście dobrze widoczne. Najlepiej jest umieścić zdjęcie w formacie 4 x 3 cm. Zdjęcie o większych rozmiarach mogłoby wpłynąć niekorzystnie na estetykę CV.

Aplikując na wyższe stanowisko związane z posiadaniem specjalistycznych umiejętności lub też z wysokim zakresem odpowiedzialności, warto jest zainwestować w profesjonalną fotografię biznesową. Coraz więcej zakładów fotograficznych posiada usługę wykonywania takich fotografii w zakresie swoich usług. Wykonanie takiej fotografii i umieszczenie jej w swoim CV to gwarancja tego, że osoba, która przeprowadza rekrutację, na dłuższą chwilę zainteresuje się takim CV.

Historia wykształcenia – CV przykład

Rubryka dotycząca wykształcenia to jedna z najważniejszych rubryk w każdym CV. Informacje o zdobytym wykształceniu powinny być umieszczone w niej w kolejności achronologicznej. tzn. na samej górze będą znajdowały się informacje o szkołach i uczelniach ukończonych w ostatnim czasie, a niżej – o wykształceniu zdobytym we wcześniejszych latach. Rubryka dotycząca wykształcenia powinna być podzielona na dwie kolumny – w lewej wpisuje się lata, w których zdobywało się wykształcenie (np. 2011-2013), natomiast w prawej – nazwę szkoły lub uczelni i ukończony kierunek lub specjalizację. Jeśli jest to uniwersytet lub szkoła wyższa, warto jest podać dodatkowo stopień studiów (licencjat, inżynierskie, magisterskie, podyplomowe). W przypadku gdy dany kierunek nie został jeszcze przez nas ukończony, w rubryce lat można wpisać rok początkowy i planowany rok zakończenia nauki (np. 2013-2018), bądź wpisać jedynie rok rozpoczęcia z myślnikiem (np. 2013-), a obok informacji o szkole lub uczelni sformułowanie: „w trakcie”.

W rubryce wykształcenia nie należy podawać informacji o nieistotnych szkołach z punktu widzenia przyszłego pracodawcy, jak np. szkoła podstawowa lub gimnazjum, które ukończyli praktycznie wszyscy inni kandydaci. Warto natomiast podać informacje o ukończonej szkole ponadgimnazjalnej (zawodowej lub średniej) oraz o odbytych studiach.

Historia zatrudnienia – życiorys wzór

Przygotowując do CV historię zatrudnienia, należy kierować się podobnym schematem jak w przypadku historii wykształcenia. Dane dotyczące poszczególnych stanowisk i aktywności na tle zawodowym, także trzeba tutaj umieścić w kolejności achronologicznej w podziale na dwie kolumny – jedną dotyczącą lat pracy, a drugą – informacji o firmie, w której się pracowało wraz z piastowanym stanowiskiem lub też o prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku braku doświadczenia, wskazane jest wpisywanie w tej rubryce także informacji o odbytych stażach i praktykach.

Opisując historię swojego zatrudnienia, warto jest wpisać pod informacją o firmie i stanowisku, także zakres swoich obowiązków. Dzięki temu rekruter jest w stanie uzyskać szczegółowe informacje na temat posiadanych umiejętności kandydata i dopasowania go w tym względzie do swoich potrzeb. Zakres obowiązków należy opisać krótkimi podpunktami, bez zbędnego wchodzenia w szczegóły, zostawiając pole do zadawania pytań. Dla rekrutera bardzo cenne w tej sekcji mogą być także informacje osiągnięciach na danym stanowisku pracy (np. zwiększenie poziomu sprzedaży w przypadku handlowca, czy też stworzenie zintegrowanego systemu zarządzania firmą w przypadku menadżera).

Bardzo istotną rzeczą przy opisywaniu historii zatrudnienia, jest podanie tych aktywności na tle zawodowym, które są ważne z punktu widzenia stanowiska, na które się aplikuje. Np. jeśli aplikujemy na stanowisko programisty, należy unikać podawania informacji na temat wykonywanych prac dorywczych, jak chociażby: zbieranie truskawek, roznoszenie ulotek bądź wykładanie towarów w trakcie studiów, wpisując jedynie informacje o praktykach i stażach w dziale informatycznym lub też o poprzednich stanowiskach związanych z programowaniem.

Odbyte kursy i szkolenia – CV jak napisać?

Obok informacji o historii zatrudnienia i zdobytego wykształcenia, bardzo istotna dla rekruterów jest rubryka o odbytych kursach i szkoleniach. Liczba szkoleń i kursów odbytych w okresie nauki w szkole bądź na uczelni, jak i w trakcie kariery zawodowej może być pokaźna, dlatego warto jest dokładnie zastanowić się, które z nich należy umieścić w CV. Przede wszystkim dobrze jest się skupić na szkoleniach, które są istotne w kwestii stanowiska, na które się aplikuje. Np. w przypadku księgowego może być to kurs z zakresu podatków i rachunkowości, grafika komputerowego – kurs obsługi określonego programu, a pracownika magazynu – kurs obsługi wózków widłowych. Niewskazane jest powielanie w tej rubryce kursów i szkoleń, jeśli dotyczyły one podobnej tematyki. Przy każdym z kursów i szkoleń warto jest natomiast wpisać jego datę oraz informację o jego charakterze (czy był to kurs lub szkolenie wewnętrzne, czy też organizowane przez firmę zewnętrzną). W przypadku organizowania kursu lub szkolenia przez uznaną na rynku firmę lub organizację, wpisanie jej nazwy może sprawić, że CV będzie znacznie atrakcyjniejsze.

Umiejętności dodatkowe – jak napisać życiorys?

cv wzór

Część CV dotycząca umiejętności dodatkowych kandydata do pracy powinna zawierać zarówno umiejętności miękkie i twarde. Umiejętności miękkie to nic innego jak umiejętności psychospołeczne, związane ze sposobem reakcji w różnych sytuacjach w pracy i w codziennym życiu, jak i dotyczące bezpośrednio kwestii kontaktów z ludźmi. Zalicza się do nich m.in.: odporność na stres, cierpliwość, dokładność, szybkość uczenia się, komunikatywność czy łatwość nawiązywania kontaktów. Z kolei umiejętności twarde to umiejętności, które znajdują odzwierciedlenie w uzyskanych dokumentach, certyfikatach i świadectwach, jak i w toku uczestniczenia w specjalistycznych kursach i szkoleniach. W tej pozycji umieszcza się przede wszystkim informacje o znajomości języków obcych w mowie i piśmie wraz z poziomem tej znajomości (może być ona podana słownie, np.: podstawowa, średnio-zaawansowana, jak i w powszechnie przyjętej skali certyfikacji, np. A1,B2,C1), informacje o posiadanej kategorii prawa jazdy, umiejętności obsługi kasy fiskalnej, terminala płatniczego, a także komputera i programów biurowych, jak i programów specjalistycznych (chociażby do programowania, wykonywania projektów graficznych czy też obsługi kadrowo-płacowej).

Zainteresowania – jak napisać CV wzór?

Rubryka „zainteresowania” to chyba najbardziej kłopotliwa rubryka CV dla osób poszukujących w pracy. Większość osób, które ubiegają się o pracę ma problem z tym, jakiego rodzaju pasje i hobby należy w takiej rubryce umieścić. W przypadku braku szczególnych zainteresowań, warto jest ten akapit w ogóle pominąć, gdyż może on nam jedynie zaszkodzić. Potencjalny pracodawca, który widzi w CV takie ogólne zainteresowania, jak np. sport, muzyka i film, może na tej podstawie wysnuć wnioski, że jesteśmy osobą, która prowadzi dość nudne życie i może nie mieć przez to w pracy zbyt wiele do powiedzenia. Jeśli zdecydujemy się podać w CV informację o swoich zainteresowaniach powinny być one w odpowiedni sposób uszczegółowione. Np. w przypadku literatury, warto jest napisać, że chodzi tutaj o literaturę faktu lub o kryminały, a w przypadku turystyki, że jest to trekking, zwiedzanie czy wycieczki kajakowe. U rekrutera można zaplusować oryginalnymi zainteresowaniami, jak np. numizmatyka, nurkowanie czy jazda na snowboardzie. Bardzo dobrym pomysłem może być również umieszczenie w rubryce na temat hobby i pasji, informacji o zainteresowaniach zgodnych z wykonywaną pracą, jak np. rachunkowość i prawo podatkowe w przypadku aplikowania na stanowisko księgowego, czy też baristyka w przypadku aplikowania na stanowiska barmana. Istotne jest podawanie w rubryce zainteresowań, informacji zgodnych z prawdą. Osoba przeprowadzająca rozmowę rekrutacyjną może chcieć zweryfikować naszą wiedzę na ten temat, szczególnie jeśli posiada podobne pasje.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – jak napisać dobre CV?

Ostatnim, ale niezwykle istotnym punktem każdego CV, powinna być informacja o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w toku rekrutacji. Nieumieszczenie takiej klauzuli w tym dokumencie to dość poważny błąd, ponieważ przyszły pracodawca często nie uwzględnia takiego kandydata w dalszym procesie rekrutacji z obawy przed konsekwencjami przekazywania określonych danych pracownikom działu rekrutacji.

Jak napisać podanie o pracę?

Poprawna wersja klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych w CV brzmi następująco:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

Jeśli chodzi o CV wzory tego dokumentu każdorazowo są o taką informację uzupełniane i nie sposób jest ją pominąć. Informację o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych najlepiej jest umieścić w stopce dokumentu, z pomniejszoną czcionką. Należy przy tym uważać przy wysyłaniu CV seryjnie, bo często firmy rekrutacyjne lub firmy, które prowadzą rekrutację w sposób bezpośredni, wymagają dodatkowo zamieszczenia informacji kto może określone dane osobowe przetwarzać, np.: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę X (…)”. Często popełnianym błędem w tym zakresie jest pozostawienie informacji o firmie X w swoim CV przy wysyłaniu CV do innego pracodawcy lub innej firmy rekrutacyjnej. Taki błąd dyskwalifikuje nas od razu z uczestniczenia w rekrutacji.